RUDARSTVO

– Izvlačenje vacupress tehnikom ostataka ugljena, ugljene prašine, ugljenih muljeva
– Čišćenje silosa, transportera, vagona, svodova, kolosijeka i dr.
– Čišćenja u energetskim postrojenjima i kompresorskim stanicama

ENERGANE I TOPLANE

– Usisavanje pepela, ugljena, koksa, ulja, zauljenih muljeva, trafo-ulja, gipsa, izolacionih materijala odturbina i cjevovoda, mulja iz odmuljnih bazena i dr.
– Čišćenje grijaćih površina, dimnih kanala, silosa, elektrofiltera, rashladnih tornjeva i šahtova

DRVNA INDUSTRIJA

– Izvlačenje sječke, piljevine i drugih ostataka

CEMENTARE

– Čišćenje silosa
– Izvlačenje klinkera, cementa fine prašine i ugljene prašine

GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNE USLUGE

– Skidanje šljunka, pijeska i substrata sa ravnih krovova i nanošenje novih slojeva
– Čišćenje kanalskih sistema, šahtova, taložnika i separatora površinskih voda
– Čišćenje separatora zauljenih voda, betonskih površina, fekalnih jama, odmuljivača i dr.

HEMIJSKA INDUSTRIJA I RAFINERIJE

– Čišćenje različitih spremnika, kolona i izmjenjivača topline
– Čišćenje pjeskolovaca, odmuljivača, separatora ulja i kanala
– Usisavanje i izvlačenje pastuoznih materijala iz velikih spremnika
– Vanjsko i unutarnje čišćenje auto i vagon cisterni
– Čišćenje velikih spremnika nafte bez ulaska ljudi

ČELIČANE, LJEVAONICE, KOKSARE

– Čišćenja kolosijeka, transportera, skladišta, taložnica rotacijskih peći, podrumskih prostora
– Izvlačenje koksa, vapna, vatrostalnog materijala, ugljena, prašine, mulja, soli, sintera, šamotnih ostataka, pijeska iz ljevaonica i dr.

POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

– Izmjena šljunka, pijeska i drugih filter materijala
– Čišćenje/odmuljivanje filtera, bistrilišta, separatora, muljnih jama, tankova, bunara i cjevovoda